Tel.: 0729 823 200

„Mert a könyvek világa hatalmas, nagy világ, boldog azilum, üdülés és menedékhely a mindennapok világa elől!” - Herbert George Wells

CarpeLibrum.ro - online erdélyi magyar könyvtér - webshop
Heidegger filozófiája és az ókori metafizika

Heidegger filozófiája és az ókori metafizika

RON 20.00

Összegyűjtött tanulmányok
Ivánka Endre pályája a két világháború közötti Magyarországon, a múlt század 30-as éveiben ívelt fölfelé. A század 40-es éveire foglalhatta el helyét a magyar tudományos élet nagyjai között. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülésein a kor meghatározó tudósainak - Kerényi Károlynak, Brandenstein Bélának, Halasy-Nagy Józsefnek - a társaságában találjuk. Ebben az időben a kor legjelentősebb hazai és külföldi filozófiai, teológiai és bölcseleti folyóirataiban közölte tanulmányait, de cikkei jelentek meg kisebb vidéki lapokban és kulturális folyóiratokban is. A klasszika-filológus és filozófia történész Ivánka nemcsak saját diszciplínáiban, hanem más tudományterületeken is maradandót alkotott. Így felbecsülhetetlen értékűek medievisztikai és történelmi tárgyú munkái, valamint a magyar görögkatolikussággal foglalkozó úttörő munkássága úgy tudományos, mint népszerűsítő szempontból.

Életművének egyik súlypontját eszmetörténeti kutatásai jelentik. Fő műve, a «Plato Christianus» 1964-ben a Johannes Verlag gondozásában látott napvilágot. Ez a munka mintegy beteljesítése, nagy szintézise minden korábbi platonizmussal foglalkozó tanulmányának, valamint azoknak, amelyekben a platonizmus eszmetörténeti folytonosságát elemzi. Ezen cikkek jórészt először magyar nyelven születtek meg. A «Plato Christianus» megjelenése óta számos kiadást megélt, több nyelvre lefordították, a mai napig alapműnek számít.

Munkásságának igen jelentős súlypontját képezik továbbá a bizantiológia területén végzett kutatásai. Nemcsak cikkei és könyvei születtek ebben a tárgykörben, hanem az általa indított és az ő gondozásában megjelenő fordításokkal megalapozta a mai németnyelvű bizantiológiai irodalmat (Byzantinische Geschichtsschreiber).

Könyvünkben a teljesség igényével igyekszünk az olvasó elé tárni Ivánka Endre magyar nyelvű munkáit. Az egyes cikkeket, tanulmányokat megjelenésük sorrendjében, az eredeti nyelvezettel közöljük. A kötet végén található bibliográfia tudomásunk szerint az eddigi legteljesebb összegyűjtése a Professzor Úr munkáinak. Jelen könyvünk Ivánka Endre első magyar nyelvű kötete, ezzel szeretnénk kifejezni tiszteletünket a magyar tudományos élet e kimagasló alakjának.
Szerző: Ivánka Endre
A kötetet válogatta, a szöveget rendezte
és az utószót írta: Bodor Mária Anna
Kiadó: Paidion, 2004
534 oldal, puhafedeles

© CarpeLibrum - 2019
Tel.: 0729 823 200

fb icon carpelibrum

 

 

Webfejlesztés: Digital Studio

 

Hírlevél

Az űrlap kitöltésével Ön elfogadja a weboldal adatvédelmi irányelveit és a benyújtott információk tárolását!